Ieder paard heeft van zichzelf een bepaalde scheefheid. Paarden zijn van nature links- of rechtsgebogen. Net zoals mensen links- of rechtshandig zijn. Een ruiter kan de symmetrie van een paard in de weg zitten maar gelukkig ook verbeteren. In dit blog leggen we je uit wat rechtrichten is, waarom het zo belangrijk is en hoe je de symmetrie van je paard kunt analyseren (en dus verbeteren).

 

Wat is een rechtgericht paard? 

Een rechtgericht paard kan zowel links- als rechtsom gelijkmatig buigen. Dit doet hij met een nageeflijke houding en een gelijke aanleuning. Bij een rechtgericht paard zie je dat de afdruk van de voorbenen en de achterbenen in een rechte lijn achter elkaar staan. Een scheef paard heeft een sterke, korte zijde en een zwakkere lange zijde. Dat zie je goed terug in de afbeelding hieronder.

Symmetrie paard

Daarnaast heb je de horizontale en verticale balans van je paard. Verticale balans is de balans tussen links en rechts. De horizontale balans is de balans tussen voor en achter. Ieder paard heeft van nature meer gewicht op de voorhand omdat hij zijn hals en hoofd op de voorhand moet dragen. Daarbij komt ons ruitergewicht die het horizontale evenwicht nog eens extra uit balans brengt. Het herstellen van dit horizontale evenwicht noemen we ‘verzamelen’. Daarover later meer. 

 

Wat is het rechtrichten van je paard? 

Rechtrichten is het richten van de voorhand voor de achterhand, waarbij je paard voorwaarts wordt gereden. Hierbij zorgt je als ruiter dat je aan beide kanten van je paard gelijkmatig inwerkt, met een correcte houding, been- en teugelhulpen. 

Als het gaat om het rechtrichten van je paard dan hebben we het over het ontwikkelen van twee belangrijke punten: 

  • De symmetrie in de bespiering
  • Gelijke kracht en coördinatie in de achterbenen (afzet) 

 

Dressuur paard

 

Waarom is het rechtrichten van je paard zo belangrijk?

Een rechtgericht paard is een paard in balans, die zijn ruiter recht draagt en zichzelf kan ontspannen. De ultieme doelstelling van iedere ruiter! Door te werken aan de symmetrie in de bespiering komt je paard verticaal in balans en wordt hij steeds soepeler. Een rechtgericht paard heeft een kleinere kans op blessures en daarnaast zul je merken dat het fijner rijdt. 

 

Paard balans

 

Het sterker maken van de achterbenen, waarbij wordt getraind op een gelijke afzet, zorgt voor een horizontaal evenwicht. Je paard leert hierbij om de voorwaartse beweging te verplaatsen naar opwaartse energie. Je paard is nu in staat om met beide achterbenen tegelijkertijd evenveel gewicht te dragen. Oftewel; een gelijke kracht en coördinatie in de achterbenen. 

 

Symmetrie heeft invloed op de kwaliteit van rijden

Als de symmetrie van je paard klopt, merk je dat het grote invloed heeft op de kwaliteit van de gangen en de oefeningen die jullie doen. Meer symmetrie zie je terug in:

  • Een betere takt (ritme en regelmaat)
  • Gemakkelijker alle oefeningen kunnen rijden
  • Meer afdruk en dus een groter zweefmoment
  • Je paard is beter in staat jou als ruiter te dragen; als ruiter kun je makkelijker en mooier zitten
  • Minder kans op blessures bij je paard

 

Het rechtrichten van je paard analyseren met een app 

Wil je meer inzicht in de balans van je paard? Een spiegel in de bak is fijn, maar het geeft je geen volledig beeld van de symmetrie, afdruk en taktverschil. Rijden met de SaddleClip en bijbehorende app geeft je inzicht in de symmetrie van je paard in takt, afzet en landing. Het waarschuwt je als een diagonaal zwakker wordt of als je paard zijn gewicht op één kant gooit. Daarnaast zie je hoe de symmetrie zich over een langere periode ontwikkelt. 

Rechtrichten paard app

De SaddleClip biedt je de mogelijkheid om bewust en effectief je paard te trainen. De scheefheden van je paard zijn nu letterlijk meetbaar! Wil je meer weten over trainen met de SaddleClip? Lees dan verder.