Privacybeleid

Equestic is een merk van Smart Horse Technologies BV (gevestigd in Rondveld 21, 5845EP Sint Anthonis) is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met dit privacybeleid.

Contact details:

equestic.com Rondveld 21, 5845EP Sint Anthonis +31 622 886300

Persoonlijke gegevens die we verwerken

Smart Horse Technologies BV verwerkt uw persoonlijke gegevens terwijl u onze diensten gebruikt en / of u verstrekt deze gegevens zelf. Hieronder volgt een overzicht van de persoonlijke gegevens die we verwerken:

–        Voor-en achternaam

–        E-mailadres

–        Bezorgadres (Smart Horse Technologies BV verzendt uw afleveradres eenmaal naar zijn logistieke partner voor verzending van de producten)

Speciale en / of persoonlijke gegevens die we verwerken

Onze website en / of dienst is niet bedoeld om gegevens te verzamelen over bezoekers van een website jonger dan 16 jaar. Dit gebeurt alleen als ze toestemming hebben van ouders of verzorgers. We kunnen echter niet verifiëren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. We bevelen daarom aan dat ouders de online activiteiten van hun kinderen controleren om te voorkomen dat gegevens van kinderen worden verzameld zonder toestemming van de ouders. Als u denkt dat we persoonlijke gegevens van minderjarigen hebben verzameld zonder toestemming van de ouders, neem dan contact met ons op via info@equestic.com, zodat we deze gegevens kunnen verwijderen.

Doel en basis van de verwerking van persoonsgegevens

Smart Horse Technologies BV verwerkt uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

–        Om u te bellen of e-mailen, indien nodig, om onze diensten te verlenen .

Geautomatiseerde besluitvorming

Smart Horse Technologies BV neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerking van de voorkennis die (belangrijke) gevolgen voor het individu kunnen hebben. Dergelijke beslissingen worden genomen door computerprogramma’s of systemen zonder tussenkomst van een persoon (zoals een medewerker van Smart Horse Technologies BV).

Hoe lang bewaren we persoonlijke gegevens?

Smart Horse Technologies BV slaat uw persoonlijke gegevens niet langer op dan strikt noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken waarvoor uw gegevens werden verzameld. De opslagperiode begint bijvoorbeeld met het einde van een arbeidsrelatie, het einde van het fiscale jaar of bij registratie.

Overdracht van persoonlijke gegevens aan derden

Smart Horse Technologies BV zal gegevens alleen aan derden bekendmaken als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van ons contract met u , verzending van onze producten of om een wettelijke verplichting na te komen.

Betaalopties Klarna

Om u de betaalopties van Klarna te kunnen aanbieden, zullen we bepaalde persoonlijke gegevens, zoals contact- en bestelgegevens, aan Klarna doorgeven, nadat u aangegeven heeft van deze methode gebruik te willen maken, zodat Klarna kan beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betalingsopties en de betaalopties kunt aanpassen voor u.

Algemene informatie over Klarna kunt u hier vinden. Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in Klarna’s privacy verklaring

Indien u kiest voor de betaalopties van Klarna, dan voert Klarna uit hoofde van zijn gerechtvaardigd belang mogelijk zelf een kredietcheck uit of geeft de voor de verwerking van betalingen verzamelde betalingsgegevens door aan een externe kredietinstelling. U kunt hiertegen op ieder moment bezwaar maken.

Cookies of soortgelijke technologieën worden gebruikt

Smart Horse Technologies BV gebruikt technische en functionele cookies (noodzakelijk), evenals analytische cookies die uw privacy niet schenden (na toestemming) en marketing/tracking cookies (na toestemming). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan deze website op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. De technische en functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksvriendelijkheid. De cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt en onthouden uw favoriete instellingen. Ze stellen ons ook in staat om onze website te optimaliseren. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen zodat cookies niet langer worden opgeslagen. U kunt ook alle eerder opgeslagen gegevens verwijderen met uw browserinstellingen.

Gegevens bekijken, corrigeren of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te bekijken, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Smart Horse Technologies BV; je hebt ook het recht op dataportabiliteit. Met andere woorden, u kunt ons een verklaring voorleggen met het verzoek om de persoonlijke gegevens die wij over u hebben opgeslagen in een computerbestand over te dragen aan u of een andere organisatie die u hebt aangewezen. U kunt een verzoek indienen voor informatie, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonlijke gegevens, uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Stuur dergelijke verzoeken naar info@equestic.com . Om ervoor te zorgen dat het verzoek om informatie door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw ID te sturen. Dit exemplaar moet uw pasfoto, het machineleesbare gedeelte, de genummerde strook onderaan de ID-kaart, het ID-nummer en het sofinummer bevatten. Dit is om uw privacy te beschermen. We zullen uw verzoek zo snel mogelijk verwerken, maar niet later dan binnen vier weken . Smart Horse Technologies BV wil u ook laten weten dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Als betrokkene heeft u de volgende rechten

Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven;

conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen;

conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking
– het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
– een wettelijke verplichting na te komen;
– om redenen van algemeen belang, of – voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist;

conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover
– u de juistheid van de gegevens ontkent;
– de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;
– we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
– tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG;

conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;

Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.

Hoe we persoonlijke gegevens beschermen

Smart Horse Technologies BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt gepaste maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, onopzettelijke openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen.Als u van mening bent dat uw gegevens niet veilig zijn of als er sprake is van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via service@equestic.com